A járműlámpa története (History of automotive lights)

 Autó, Motorkerékpár, Technika, Történelem   A járműlámpa története (History of automotive lights) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
márc 212013
 

Járműlámpa, Honda Civic 88 projector headlights

A járműlámpa története:

Eleinte gyertya, acetilén, olaj.

A karbidlámpáknál a behelyezett kalcium-karbid és a hozzáadott víz elegye acetiléngázt fejleszt, amit egy égőfejen vezetnek ki, s gyújtanak be. Az olaj és karbidlámpák gyártásában a birminghami Lucas King of  The Road cég járt az élen. Ma a céget Lucas Industries -ként ismerjük, és a TRW Automotive tulajdona.

1808 – Humphry Davy feltalálja az ívlámpát. A galvánelem két pólusához egy-egy szánelektródot kötött, ezeket közelített egymáshoz, és az úthúzó ív szolgáltatta a fényt.

1879 – Thomas Alva Edison szabadalmaztatja a szénszálas izzólámpát

1898 – Columbia Electric autó az Electric Vehicle Company-tól. Nem volt túl kiforrott konstrukció, az izzószál hamar elégett vagy elszakadt a rossz utakon.

1908 – A Peerless alapfelszereltségként kínálja az elektromos fényszórókat

1912 – A Cadillac beépíti járműveibe a Delco elektromos gyújtását és a fényszóróját

1915 – Guide Lamp Company bemutatta a tompított fényszórót.

Cord 810 Convertible – A világ első szériagyártású bukólámpás modellje, a lámpákat
kézzel, a műszerfal két oldalán elhelyezett karokkal lehetett lenyitni.

1936 – Színre lép az első rejtettlámpás autó, a Cord 810.

1938 – A Cadillac elsőként vezeti be a ködlámpákat

1942 – Megjelenik az első elektromotorokkal mozgatott bukólámpákkal gyártott modell, az 1942-es (Chrysler DeSoto). A rendszert Airfolnak hívták.

1954 – A Cadillac piacra dobja az Autronic Eye névre keresztelt rendszert, ami automatikusan kapcsol tompított és távolsági között.

1957 – Megjelenik az aszimmetrikus, tompított fénykibocsátású izzó. Az eltérő hosszúságú fénynyalábot a kanalas izzó árnyékolólapjának 15 fokos leélezésével oldották meg.

1962 – Bemutatkozik az első halogénlámpa, ahol a búrát halogéngázzal töltik meg. Ez megakadályozza az izzószál fémgőzeinek lecsapódását, egyúttal az izzó befeketedését.

1971 – Megjelennek a bilux halogén izzók az európai gépkocsikon.

1977 – Városon kívül kötelező lesz a nappali menetfény Svédországban.

1983 – Piacon az elliptikus fényszórók.

1988 – Megjelennek a rendszerbe állított, szabad térgeometriájú izzók.

1991 – A BMW 7-es sorozata az első szériagyártású jármű, melyhez xenon fényszóró rendelhető.

1996 – Bemutatkozik az első egyenáramú xenonlámpával gyártott amerikai autó, a Lincoln Mark VIII.

2004 – A Lotus Esprit és a Corvette C5 kifutásával véget ér a bukólámpás korszak. Elsősorban a gyalogosvédelmi előírások, a komplexitás és a drága előállítás miatt ment ki a divatból.

 

Fényszórók típusai (idézetek a Hellától)

Parabolikus fényszórók:

A parabolikus fényszórók tükröző felülete a hossztengely körüli elforgatással előállított forgásparaboloid. Sajátossága, hogy a tükröző felülete a gyújtópontjában elhelyezett fényforrás fényét, egymással párhuzamos sugarakból álló fénykéveként vetíti a jármű elé, amely távolsági fényként jól hasznosítható. Az izzószál gyújtópont elé helyezésével olyan fénykéve állítható elő, amelynek fényét a reflektor az optikai tengelyen keresztül lefelé, az útfelületre tükrözi, amely tompított fényként hasznosítható. A fényszóróból kilépő fénykévét, a reflektor felső részén, a szóró üveg függőleges bordázatú elemei vízszintes, prizmás elemei pedig (az aszimmetrikus részen) függőleges irányban osztják el olymódon, hogy a fény legnagyobb része, a szembejövők elvakítása nélkül, az útfelület legnagyobb megvilágítást igénylő részeire essen.

A parabolikus fényszórók meghatározó szerepet töltöttek be a gépkocsik útmegvilágító eszközeinek történetében. Nagy átmérőjük miatt azonban a kisebb légellenállású, lapos orrkiképzésű járműformák kialakításának gátjává kezdtek válni. Sőt, mivel a fényszórók által megvilágított útszakasz esetenként rövidebbnek bizonyult a megálláshoz szükségesnél, a csupán 26%-os fényhasznosítású parabolikusnál kisebb átmérőjű, és távolabbra világító tompított fényszórókat kellett kifejleszteni. Annál is inkább, mert a nagyobb átmérőjű, téglalap alakúra csonkolt két, illetőleg négy fényszórójú rendszerek használatával is csupán egy százalékkal, 27%-ra sikerült növelni a parabolikus lámpák fényhasznosítást.

Elliptikus fényszórók:

A 36%-os fényhasznosítású, vetítő rendszerű elliptikus fényszórók a parabolikushoz képest érdemi továbblépést jelentettek. Tükröző felülete: ellipszis hossztengelye körüli elforgatásával előállított forgás-ellipszoid. Világítórendszere a tükröző felület egyik gyújtópontjában elhelyezett fényforrásból, a másik gyújtópont mögé helyezett szórólencséből és a két gyújtópont között, a lencséhez közeli árnyékoló lemezből épül fel. Az európai rendszerű tompított világítás világos-sötét határvonalát, a második gyújtópont előtt, ahhoz közeli árnyékoló lemez hozza létre, amely levágja a tükröző felület alsó részéről, a szórólencsére jutó fény, e nélkül vakító részét. Emiatt főképp ködlámpaként és tompított fényszóróként kerülnek alkalmazásra.

Szabad térformájú fényszórók:

A szabad térformájú fényszórók számítógéppel optimalizált alakú, fénykibocsátású, és törőfelületű útmegvilágító eszközök. Sajátosságuk, hogy a kilépő fénysugarak eltérítését, szórását és elosztását közvetlenül az optimalizált tükröző felület idézi elő. Ez olyan felületelemekből áll, amelyek az úttest eltérő területeit jól elkülönülő tükörelemekről visszavert fénnyel világítják meg. Emiatt törőmintázat nélküli fedőüvegű változatban is készíthetők. A szabad térgeometriájú fényszórók fényhasznosítása eléri a 45%-ot, ami a tapasztalatok szerint vetítő technikával, tovább javítható.

Tükröző-vetítő fényszóró:

A tükröző-vetítő fényszórók elliptikussal kombinált, szabad térformájú útmegvilágító eszközök, amelyek a két rendszer előnyeit egyesítik. Jellegzetes elemeik: a forgás-ellipszoidhoz közelálló, szabad térgeometriájú reflektor, annak első gyújtómezejében elhelyezett fényforrás, amelyet a második gyújtópont körüli gyújtótér mögé helyezett szórólencse, és a lencséhez közeli árnyékoló lemez. A reflektor olyan kialakítású, hogy a lámpa által kisugárzott fény lehető legnagyobb részét visszaverje és juttassa át az árnyékoló lemez fölött, a szórólencsére, hogy az, minél nagyobb szórás-szélességgel terítse azt az út hatékony megvilágítása érdekében. A közvetlenül a világos-sötét határvonalkörnyékén koncentrálódó fénykibocsátás a korábbi rendszerekénél nagyobb látótávolságot, és ellazultabb vezetést tesz lehetővé, ami főképp hosszabb éjszakai vezetés alkalmával kedvező. A tükröző-vetítő fényszórók fényhasznosítása 50-52%-os. Előnyei miatt a mai korszerű fényszórók többsége tükröző-vetítő rendszerű.
Egyetlen hátrányuk, hogy a nagy fényáramú változatok 60-80 mm-es, üvegből készített szórólencséje számottevően megnöveli a fényszóró saját tömegét.

 

Xenonok fajtái

különálló: D2 és D4

izzóba integrált: D1 és D3

HID fényszóróknál kötelező a lámpamosó, mert a búrára rakódott kvarcszemcsék szétszórják a fényt, és így a fényszóró még inkább elvakítja a szembejövőt.

HID: High-intensity Discharge, azaz nagy intenzitású gázkisüléses lámpa

Sealed beam: A búra, a ház és az izzó egy egység

Halogénlámpák élettartama: kb. 450 – 1000 óra

Xenonlámpák élettartama: kb. 2000 óra

 

A xenonnak nagyobb a ragyogása
 
 

Motorkerékpárok:

2005 – Megjelenik a BMW K 1200 LT, a világ első HID fényszórókkal kínált motorkerékpárja.

2006 – A BMW K 1200 GT is rendelhetők a HID izzók.

A BMW K1600GT és GTL modellekhez adaptív fényszóró is rendelhető. Itt egy szervomotorokkal mozgatott tükör mindig annak függvényében irányítja a fényt, hogy a motor mennyire van ledöntve.

Törvényi háttér:

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet (MR) előírása tartalmazza:

„37. §
(4) A világító és a fényjelző berendezésekben csak a berendezés típusára előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező izzólámpát szabad használni.

Tehát HC, HCR, HR, jelzésű fényszórókban csak halogén izzók (H1, H3, H4, H7, stb.) használhatók, mert ezek a fényszórók csak a típusra előírt izzókkal teljesítik a világításra vonatkozó előírásokat.

„38. §
(3) A járművek jóváhagyásra kötelezett aszimmetrikus tompított fényszóróiban és távolsági fényszóróiban csak jóváhagyási jellel ellátott izzólámpát szabad alkalmazni.”

Összességében elmondható, hogy utólagos átépítésre tulajdonképpen nincs lehetőség, csak akkor ha az adott típusnak volt HID fényszórókkal gyártott változata is, s ennek alkatrészeit építtetjük át szakszervizben. A HID fényszórókhoz előírás az automatikus fényszóróállítás és a fényszórómosó.

Források:

Hella

www.autoevolution.com

http://users.atw.hu/mb-w108/

Az utak története (History of roads)

 Technika, Történelem   Az utak története (History of roads) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
júl 112012
 

Az utak története

Eleinte csak állati, majd emberi csapások, ösvények léteztek, később ezek a használat miatt állandósultak, kiszélesedtek. Az asszírok (i.e. 600) és a perzsák különösen értettek az útépítéshez, még a vízelvezetésről is gondoskodtak az általuk épített és karbantartott utakon.

Az első KRESZ-t az asszírok vésték kőtáblába i.e. 700-ban.

Mesterséges vagy műútnak azt a szakaszt tekintjük, amit a közlekedési igények figyelembevételével megterveztek és megépítettek.

Hérodotosz írásai alapján az első utat Kheopsz építtette, az 1005 méteres szakasz 18 méter széles volt, s természetesen a piramishoz vezetett.

Az etruszkok döngölt kavicságyra alapozták az utakat, és szegélyt is raktak.

A rómaiak is többrétegű utakat készítettek. Először útágyat ástak, ebbe egy vagy két réteg mészhabarccsal összekötött kőalapot helyeztek, amin aztán szintén mészhabarccsal kevert terméskő réteget terítettek el. A főbb hadi útvonalakon summum dorsum néven ismert felső kőréteg alá még egy zúzottkőből és mészből álló betonszerű (nucleus) réteg is került.

Úthálózatuk a Magyarország területére is kiterjedt, emlékét a Szombathelyi Savaria út őrzi.

A klasszikus római kocsiút 5,25 méter széles volt, mindkét oldalon 2,5 méter széles járdákkal, míg a főbb hadi utak a 7 méteres szélességet is elérték.

A középkorban nem igazán volt fejlődés, többek között az olcsó (rabszolga) munkaerő hiánya okán.

Az utak gondozása a XVII. században lett újra divat, eleinte főként Franciaországban. Itt a főbb utak szélessége megközelítette a 20-22 métert, de csak a középen futó kb. öt métert burkolták.

A modern útépítés atyja Pierre Trésaguet, nevéhez köthető az ún. rakott kő alapú útszerkezet. Az általa tervezett út 5,5 méter széles, és 35-40 centi vastag volt. A konstrukció megfelelően víztelenített földműre épült, erre helyezték csúcsukkal felfelé a nagyobb termésköveket, melyek közé kiékelő zúzalékot döngöltek. A kisebb átmérőjű kövekből rakott két felső réteg 10-15 cm, illetve 5-10 cm  vastag volt.

John Loudon MacAdam (1756. szeptember 21. – 1836.  november 26.) ismerte fel, hogy tartós utak építéséhez tökéletes vízelvezetésre van szükség. Ezért aztán a terméskő gúlák helyett 15-20 centis vastag,  8-10 centi átmérőjű kövek alkotta réteget fektetett le, s minden réteget egyenként hengerelt. Az új koncepció a feltalálóról kapta nevét: MacAdam, azaz makadám.

Újításának hála, egyre nagyobb területeken kezdtek utak építésébe, a hálózatok hadi és gazdasági szempontból is fontosak voltak az országoknak. A makadám utak nagy hibája, hogy a felső, apró kavicsréteget folyamatosan pótolni kell, no meg el kellett viselni a port. Megoldásként a városokban 8 és 18 cm élhosszúságú köveket raktak le. Ezek mellett mindenféle felületi kötőanyagokkal is próbálkoztak, annak reményében, hogy sikerül megkötni a port, és megakadályozni a kis kövek fellazulását. A kezdeti időkben csak kátrányolajat permeteztek szét, majd jött az újabb mérföldkő: 1829-ben Lyonban, 1832-ben pedig Londonban is elkészült az első kátrány záróréteggel bevont makadámút.

A portlandcementet 1824-ben Joseph Aspdin találta fel, de csak 1865-ben készítettek először utat belőle.

A források többsége bizonyos Monsieur d’Eyrinys-t említi, mint az aszfalt felfedezőjét, ő jött rá, hogy a naturasphalt felhevítve porítható, és vízzáró burkolatként leteríthető. Eleinte egy trinidádi aszfalttóból importálták Európába, később az öreg kontinensen is feltárták a lelőhelyeket. (Val de Traves, Felső-Derna, Tataros)

A motorizáció fejlődésével párhuzamosan egyre nagyobb lett az igény a sima utak iránt, a zúzott kőutak (makadám) mellett elterjedtek a kocka- és keramitkővel, valamint fakockával burkolt szakaszok, majd jött az aszfalt, pontosabban annak öntött és makadam formája.

Kivitelezés alapján háromféle utat megkülönböztetünk meg. Első a kiépítetlen földút, második a makadám burkolatú út, a csúcson pedig a pormentes burkolatú út áll, ami nem más, mint földmunkára vagy hídra épített aszfalt- esetleg betonalapú többrétegű teherhordó szerkezet.

 

Napjaink műútjainak általános felépítése:

Alépítmény, más néven földmű, földmunka

– Ez lehet töltés, bevágás vagy vegyes szelvény

Felépítmény, más néven pályaszerkezet

Rézsű

– Töltések és bevágások oldalát határoló döntött felületek

 

Pályaszerkezetek:

– Hajlékony

– bitumen kötőanyagú aszfalt

Forrás: Schuchmann – Kisgyörgy: Közlekedéstervezés, utak

 A burkolat anyaga általában aszfaltbeton, ami nemes zúzalékokból, valamint zúzott és természetes homokból áll. Bitumen a ragasztóanyag és mészkőliszt a filler (adalékanyag). Az aszfaltot központi keverőtelepen állítják elő, ahonnan ponyvával letakart teherautókon szállítják a helyszínre. Először finiserrel elterítik, majd gumi- és fémkerekes úthengerekkel tömörítik.

Az alap rendszerint meleg bitumenes réteg. Ezt útibitumen és valamilyen helyi anyag, pl. kavics vagy homok alkotja, bedolgozása megegyezik a burkolatnál alkalmazott módszerrel.

A vízelvezetés végett a burkolat 2,5, a padka 4,5 százalékban dől a rézsű irányába.

– Merev

– cement kötőanyagú beton

Keverési eljárással készülő aszfaltok:

– háromfázisú:

– bitumen

– ásványi anyagok

– levegő (hézagtartalom)

kétfázisú:

– öntött aszfaltok, masztixok

Burkolási eljárások:

hideg

– permetezés-szórás bitumenemulziós  kötőanyaggal

– kevert felületi bevonatok

félmeleg

– permetezés hígított bitumenes kötőanyaggal

– aszfaltmakadámok hígított bitumennel eleinte burkolat, majd az alaprétegbe passzírozódik (EU-ban tiltott)

– lágy, más néven soft aszfaltok kis forgalmú utakra

– bevonatként nem alkalmazható, lassan törő bitumenemulzióval gyártott fenntartási, kátyúzásra ideális emulziós aszfaltkeverékek

 

Magyarországon -25 és +60 fok közötti hőmérsékletre tervezik az utakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.